เทศบาลตำบล วังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร